Čarapići

OTAC I SIN OTAC našeg sagovornika zvao se Milojko. Zbog silnog poštovanja prema lozi iz koje potiče, odlučio je da krsti svog sina imenom velikog pretka. Milojko Čarapić je bio duhovit i vispren čovek. Zbog prezimena koje je karakteristično, često je bio u situaciji da ga pitaju: „Šta ti je Vasa Čarapić?“ Po pravilu je, […]