Beleške kralja izgnanika

  TRAGIČNA LIČNOSTMEMOARI Petra Drugog Karađorđevića prvi put su objavljeni na engleskom 1955. godine, a u bivšoj Jugoslaviji 1990 – kaže Dušan Babac. – Od tada je prošlo 23 godine, a SFRJ se raspala na veoma sličan način kao i Kraljevina Jugoslavija, čime je višedecenijska propaganda protiv kralja Petra Drugog izgubila svaki smisao. Čitanje ovih […]