Devojke iz Srbije u lancu trgovine ljudima – od princeza do robinja!

SOS TELEFON „ASTRA“ deluje i preventivno, ne samo kao pomoć žrtvama trgovine ljudima i drugih oblika nasilja. SOS telefon za pomoć je 011/785-0000, a kako kažu u ovoj organizaciji, trafiking najčešće ne prijavljuju same žrtve, već članovi porodice žrtve. VLADA Srbije je 2012. godine identifikovala 79 žrtava trgovine ljudima, a od tog broja je 30 […]