I to je Srbija… slučaj mladih lekara…

NIJE ČLAN PARTIJE: Čuvar koza u Srbiji, lekar u Nemačkoj! Pravda Danijel Stevanović (28) nije mogao da se zaposli u struci, pa je pomagao na farmi koza. Nemačka mu obezbedila specijalizaciju i platu daniel stevanovic, vladicin han, koze, nemacka, lekar, VLADIČIN HAN – Godine truda i učenja se isplate… Ali u inostranstvu. Nakon završetka studija […]

Loza Mehmed-paše Sokolovića u korovu

NA Ravancima, visoravni na kojoj se dodiruju opštine Rudo i Višegrad, na 1389 metara nadmorske visine, više od tri godine potpuna sama, bez struje, kao u srednjem veku, živi starica Milja. Ona je udovica pokojnog Ljube Kiridžića, poslednjeg potomka loze čuvenog vezira Mehmed-paše Sokolovića (1505-1579), mudrog mladića po imenu Bajo Nenadić, koji je za kaluđera […]